Archiwum kategorii: Norwegia

Zwrot podatku krok po kroku z biurem podatkowym

Bardzo wiele osób decyduje się na korzystanie z pomocy biur podatkowych, które pomagają osobom pracującym na emigracji, albo które pracowały poza Polską o staranie się o zwrot podatku. Zwroty te dotyczą różnorodnych krajów, gdyż jak wiadomo obecnie Polacy emigrują w różne strony świata. Zwrot podatku z Norwegii bywa dla wielu osób zbyt skomplikowaną sprawą, głównie ze względu na język. Dlatego właśnie mnóstwo ludzi decyduje się na skorzystanie z oferty pośrednika, czyli biura zajmującego się odzyskiwaniem zwrotu nadpłaconego podatku. Jak wygląda procedura odzyskiwania podatku przez biuro? Czytaj dalej Zwrot podatku krok po kroku z biurem podatkowym

Co mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego w rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym?

W zależności od możliwości spełnienia określonych przez norweski system podatkowy warunków, istnieją szanse na zmniejszenie należności przy rozliczeniu podatków lub nawet uzyskania zwrotu podatku pod koniec danego roku podatkowego. Poniżej prezentujemy Państwu ulgi, z jakich można skorzystać, rozliczając się z podatku w Norwegii.

Jako pracownik mogą Państwo odliczyć 10% zniżkę dla obcokrajowców
Czytaj dalej Co mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego w rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym?

Prowadzą Państwo firmę w Norwegii? Czas zapoznać się z obowiązkami podatkowymi.

Na złożenie zeznania podatkowego przez przedsiębiorcę, mają Państwo podobnie jak osoby fizyczne czas do 30 kwietnia w formie pisemnej lub do 31 maja w formie elektronicznej. To Państwo, jako osoby prowadzące działalność gospodarczą są odpowiedzialne za to, aby urząd podatkowy (Skatteetaten) otrzymał poprawne informacje o Państwa dochodach i majątku.
Jeżeli zamierzają Państwo prowadzić własną działalność gospodarczą w Norwegii, muszą Państwo zarejestrować ją w Norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (z nor. Brønnøysundregisteret) oraz skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym (z norw. Skattekontoret), który ustali Państwu stawkę zaliczki na podatek.
Warto wiedzieć, że jeśli działalność gospodarcza jest już prowadzona w innym kraju, wówczas zagraniczny przedsiębiorca powinien skontaktować się, w sprawie ustalenia stawki zaliczki na podatek, z Centralnym Urzędem Podatkowym ds. Zagranicznych (z norw. Sentralskattekontoret for utenlandssaker).
Jako pracodawcy zatrudniający pracowników, muszą Państwo odprowadzić zaliczkę na podatek od płacy każdego z pracowników na podstawie dostarczonych przez nich norweskich kart podatkowych. Jeżeli są Państwo norweskimi pracodawcami, to zaliczki te należy wpłacić do lokalnego poborcy podatkowego. Z kolei, jeśli są Państwo zagranicznymi pracodawcami, zaliczki wówczas wpłaca się do poborcy podatkowego ds. zagranicznych ( z norw. Skatteoppkrever utland).
Poza zaliczką na podatek dochodowy, dla tych pracowników, którzy podlegają pod system ubezpieczeń społecznych w Norwegii, jako pracodawca muszą Państwo zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (z norw. arbeidsgiveravgift). Wpłaca się je do tego samego poborcy podatkowego i służą one do finansowania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.
Pod koniec roku jako pracodawca, muszą Państwo wypełnić zaświadczenie o wysokości płac i potrąceń dla każdego z pracowników. Zawiera ono informację, w jakiej wysokości wypłacone zostało wynagrodzenie oraz inne świadczenia, a także ile potrącono podatku do urzędu skarbowego.

Podejmują Państwo zatrudnienie w Norwegii? Informujemy, jakie podatki obowiązują w tym kraju.

System podatkowy w Norwegii jest stosunkowo sprawiedliwy, jawny i przejrzysty. Niemniej jednak powinni Państwo wiedzieć, iż dochody z podatków są najważniejszym źródłem przychodów w Królestwie Norwegii, zarówno dla państwa, jak i poszczególnych województw i gmin. Tym samym, uznaliśmy, że lekcja o podatkach w tym kraju przyda się wszystkim, zamierzającym podejmować zatrudnienie u norweskiego pracodawcy.
Jeżeli rozpoczną Państwo legalną pracę w Norwegii, to mają Państwo w obowiązku zgłosić ten fakt lokalnemu urzędowi skarbowemu. Od tego momentu stają się Państwo bowiem norweskimi podatnikami. Tym samym będą Państwo płacić podatek od swoich dochodów, który podobnie jak w Polsce, będzie odprowadzany w Państwa imieniu przez pracodawcę.
Poza podatkiem dochodowym, wśród bezpośrednich podatków w Norwegii wyróżnia się podatek majątkowy, płacony od posiadanego majątku, podatek z działalności gospodarczej (z tytułu osiąganych dochodów w prowadzeniu firmy na własny rachunek) oraz podatek od dochodów kapitałowych, tj. takich, które są związane z inwestycjami na rynku kapitałowym.
Podatki pośrednie to z kolei obciążenia niejako „ukryte” w wydatkach, które również odczują Państwo, przebywając w Królestwie Norwegii. Podobnie jak w Polsce, najbardziej znanym jest podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT (z norw. Merverdiavgift), który wpływa na ceny. Poza VAT-em, w Norwegii istnieją tzw. opłaty specjalne, nałożone na poszczególne rodzaje towarów (odpowiednik akcyzy), w tym na alkohol, tytoń oraz benzynę. Innym podatkiem pośrednim jest cło, czyli opłata od importu towarów i usług z za granicy.
Norweski system podatkowy opiera się na podstawowej zasadzie, iż wszyscy powinni płacić podatek według swoich możliwości, w wyniku czego poza pokrywaniem wydatków społeczeństwa, rząd przeznacza część dochodów z tytułu podatków na wyrównywanie różnic majątkowych mieszkańców Norwegii. Tym samym, jeżeli rozliczają się Państwo z norweskim urzędem podatkowym, jak i pracują w tym kraju, będą mieli Państwo również prawo do świadczeń z tamtejszego sektora publicznego. Poza tym, z pewnością na co dzień będą Państwo mieli okazję korzystać z finansowanych podatkami inwestycji w służbę zdrowia, edukację i badania naukowe, obronę narodową czy transport i komunikację, itp.

Obowiązkowa karta podatkowa w Norwegii – cd.

W przypadku, gdy podejmą Państwo legalne zatrudnienie w Norwegii, mają Państwo obowiązek powiadomić tamtejszy urząd podatkowy o swojej nowej pracy. Od tego czasu stają się Państwo posiadaczami norweskiej karty podatkowej i Państwa obowiązkiem jest powiadamianie tamtejszego urzędu o dochodzie, majątku oraz odpisach.
Podatek od dochodu w Norwegii – ile wynosi?
Podatek liniowy w Norwegii wynosi 28%. Został on ustalony w roku 1992 i od tamtej pory nie uległ zmianie. Obowiązuje on zarówno firmy, jak i osoby prywatne.
Konieczność powiadamiania o sytuacjach, prowadzących do powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli zgłoszą się Państwo do organów podatkowych, po zakończeniu każdego roku podatkowego, na przełomie marca i kwietnia, będą otrzymywać Państwo zeznanie podatkowe, uprawniające do rozliczenia podatku. Po jego otrzymaniu należy zweryfikować prawdziwość informacji w nim zawartych lub uzupełnić je np. o możliwość skorzystania z ulg podatkowych, odliczeń czy też zwolnień i poprawione złożyć do norweskiego urzędu do dnia 30 kwietnia.
Kiedy stają się Państwo rezydentami w Norwegii?
Jeżeli przebywają Państwo w Norwegii dłużej niż 183 dni w roku lub ponad 270 dni w czasie 36 miesięcy, to przestają Państwo podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowego i przysługuje Państwu tzw. odpis standardowy. Do czasu bycia nierezydentem, mają Państwo możliwość odliczenia np. faktycznych kosztów podróży z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy, odliczenia wydatków na dojazdy do domu w Polsce, a także odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego.
Z kolei będąc nierezydentem Norwegii, mogą Państwo skorzystać z odpisu wynoszącego 10% od dochodu do wysokości 40 000 koron norweskich. Poza odpisem mogą Państwo w zeznaniu odliczyć koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku, część składki na związki zawodowe czy też wpłaty na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny. W zależności od okresu zatrudnienia w danym roku podatkowym, przysługują Państwu odliczenia proporcjonalnie do czasu, w którym uzyskali Państwo ten status rezydenta.
W związku z tym, jeżeli przebywali Państwo w Norwegii przez 6 miesięcy, będą Państwo mogli skorzystać z 6/12 czyli połowy kwoty odliczeń za dany rok.