Co mogą Państwo odliczyć od podatku dochodowego w rozliczeniu z norweskim urzędem skarbowym?

W zależności od możliwości spełnienia określonych przez norweski system podatkowy warunków, istnieją szanse na zmniejszenie należności przy rozliczeniu podatków lub nawet uzyskania zwrotu podatku pod koniec danego roku podatkowego. Poniżej prezentujemy Państwu ulgi, z jakich można skorzystać, rozliczając się z podatku w Norwegii.

Jako pracownik mogą Państwo odliczyć 10% zniżkę dla obcokrajowców

Dla zagranicznych pracowników istnieje możliwość skorzystania z odliczenia 10% dochodu brutto, nie więcej jednak niż 40 000 koron norweskich. Ulgę tę można wykorzystać przez pierwsze dwa lata pracy. Warto jednak dobrze przemyśleć czy skorzystanie z tej możliwości jest dla Państwa opłacalne, ponieważ wyklucza ono stosowanie innych odliczeń od podatku.

Ulgi dla małżeństw (Skatteklasse 2)

Odpowiednio dokumentując sytuację materialną, a także fakt bycia w związku małżeńskim pozwoli Państwu przy rozliczeniu skorzystać z drugiej klasy podatkowej dla małżeństw i uzyskać nawet 90 700 koron norweskich ulgi. Możliwość zakwalifikowania się do drugiej klasy podatkowej zależy od dochodów uzyskanych przez współmałżonkę/a w danym roku podatkowym (dochody te nie mogą przekroczyć ustalonego przez urząd limitu ) oraz małżonkowie muszą posiadać wspólny meldunek w Polsce.

Ulga rodzicielska

Ten rodzaj odliczenia podatkowego może zostać uwzględniony w przypadku udokumentowania poniesionych kosztów opieki na dzieckiem poniżej 12 roku życia. Warunkiem dla zastosowania tej ulgi jest posiadanie mieszkania w państwie należącym do obszaru EOG przy ograniczonym obowiązku podatkowym (90% dochodu Państwa rodziny musi podlegać opodatkowaniu w Norwegii). Ulga rodzicielska wynosi 25 000 NOK na jedno dziecko i ulega zwiększeniu o 15 000 NOK na następne dzieci.

Poza wskazanymi ulgami o jakie mogą Państwo się starać przy okazji rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym są jeszcze ulgi z tytułu kosztów dojazdu do pracy, kosztów związanych z pobytem poza domem (w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia), koszty dojazdów do stałego miejsca zamieszkania poza granicami Norwegii (z norw. status pendler), odsetki od kredytu hipotecznego, wpłaty na prywatny fundusz emerytalny, a nawet niektóre koszty leczenia.

W związku z przysługującymi ulgami, radzimy Państwu, aby podczas pobytu w Norwegii, a przede wszystkim w trakcie podejmowania zatrudnienia, gromadzić wszelkiego rodzaju rachunki, paragony czy bilety, które mogą się w przyszłości przydać do rozliczeń podatkowych.