Obowiązkowa karta podatkowa w Norwegii – cd.

W przypadku, gdy podejmą Państwo legalne zatrudnienie w Norwegii, mają Państwo obowiązek powiadomić tamtejszy urząd podatkowy o swojej nowej pracy. Od tego czasu stają się Państwo posiadaczami norweskiej karty podatkowej i Państwa obowiązkiem jest powiadamianie tamtejszego urzędu o dochodzie, majątku oraz odpisach.
Podatek od dochodu w Norwegii – ile wynosi?
Podatek liniowy w Norwegii wynosi 28%. Został on ustalony w roku 1992 i od tamtej pory nie uległ zmianie. Obowiązuje on zarówno firmy, jak i osoby prywatne.
Konieczność powiadamiania o sytuacjach, prowadzących do powstania obowiązku podatkowego.
Jeżeli zgłoszą się Państwo do organów podatkowych, po zakończeniu każdego roku podatkowego, na przełomie marca i kwietnia, będą otrzymywać Państwo zeznanie podatkowe, uprawniające do rozliczenia podatku. Po jego otrzymaniu należy zweryfikować prawdziwość informacji w nim zawartych lub uzupełnić je np. o możliwość skorzystania z ulg podatkowych, odliczeń czy też zwolnień i poprawione złożyć do norweskiego urzędu do dnia 30 kwietnia.
Kiedy stają się Państwo rezydentami w Norwegii?
Jeżeli przebywają Państwo w Norwegii dłużej niż 183 dni w roku lub ponad 270 dni w czasie 36 miesięcy, to przestają Państwo podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowego i przysługuje Państwu tzw. odpis standardowy. Do czasu bycia nierezydentem, mają Państwo możliwość odliczenia np. faktycznych kosztów podróży z miejsca zamieszkania w Norwegii do miejsca pracy, odliczenia wydatków na dojazdy do domu w Polsce, a także odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego.
Z kolei będąc nierezydentem Norwegii, mogą Państwo skorzystać z odpisu wynoszącego 10% od dochodu do wysokości 40 000 koron norweskich. Poza odpisem mogą Państwo w zeznaniu odliczyć koszty uzyskania przychodu, kwotę wolną od podatku, część składki na związki zawodowe czy też wpłaty na publiczny lub prywatny fundusz emerytalny. W zależności od okresu zatrudnienia w danym roku podatkowym, przysługują Państwu odliczenia proporcjonalnie do czasu, w którym uzyskali Państwo ten status rezydenta.
W związku z tym, jeżeli przebywali Państwo w Norwegii przez 6 miesięcy, będą Państwo mogli skorzystać z 6/12 czyli połowy kwoty odliczeń za dany rok.

Jedno przemyślenie nt. „Obowiązkowa karta podatkowa w Norwegii – cd.

Możliwość komentowania jest wyłączona.