Podejmują Państwo zatrudnienie w Norwegii? Informujemy, jakie podatki obowiązują w tym kraju.

System podatkowy w Norwegii jest stosunkowo sprawiedliwy, jawny i przejrzysty. Niemniej jednak powinni Państwo wiedzieć, iż dochody z podatków są najważniejszym źródłem przychodów w Królestwie Norwegii, zarówno dla państwa, jak i poszczególnych województw i gmin. Tym samym, uznaliśmy, że lekcja o podatkach w tym kraju przyda się wszystkim, zamierzającym podejmować zatrudnienie u norweskiego pracodawcy.
Jeżeli rozpoczną Państwo legalną pracę w Norwegii, to mają Państwo w obowiązku zgłosić ten fakt lokalnemu urzędowi skarbowemu. Od tego momentu stają się Państwo bowiem norweskimi podatnikami. Tym samym będą Państwo płacić podatek od swoich dochodów, który podobnie jak w Polsce, będzie odprowadzany w Państwa imieniu przez pracodawcę.
Poza podatkiem dochodowym, wśród bezpośrednich podatków w Norwegii wyróżnia się podatek majątkowy, płacony od posiadanego majątku, podatek z działalności gospodarczej (z tytułu osiąganych dochodów w prowadzeniu firmy na własny rachunek) oraz podatek od dochodów kapitałowych, tj. takich, które są związane z inwestycjami na rynku kapitałowym.
Podatki pośrednie to z kolei obciążenia niejako „ukryte” w wydatkach, które również odczują Państwo, przebywając w Królestwie Norwegii. Podobnie jak w Polsce, najbardziej znanym jest podatek od towarów i usług, czyli podatek VAT (z norw. Merverdiavgift), który wpływa na ceny. Poza VAT-em, w Norwegii istnieją tzw. opłaty specjalne, nałożone na poszczególne rodzaje towarów (odpowiednik akcyzy), w tym na alkohol, tytoń oraz benzynę. Innym podatkiem pośrednim jest cło, czyli opłata od importu towarów i usług z za granicy.
Norweski system podatkowy opiera się na podstawowej zasadzie, iż wszyscy powinni płacić podatek według swoich możliwości, w wyniku czego poza pokrywaniem wydatków społeczeństwa, rząd przeznacza część dochodów z tytułu podatków na wyrównywanie różnic majątkowych mieszkańców Norwegii. Tym samym, jeżeli rozliczają się Państwo z norweskim urzędem podatkowym, jak i pracują w tym kraju, będą mieli Państwo również prawo do świadczeń z tamtejszego sektora publicznego. Poza tym, z pewnością na co dzień będą Państwo mieli okazję korzystać z finansowanych podatkami inwestycji w służbę zdrowia, edukację i badania naukowe, obronę narodową czy transport i komunikację, itp.