Prowadzą Państwo firmę w Norwegii? Czas zapoznać się z obowiązkami podatkowymi.

Na złożenie zeznania podatkowego przez przedsiębiorcę, mają Państwo podobnie jak osoby fizyczne czas do 30 kwietnia w formie pisemnej lub do 31 maja w formie elektronicznej. To Państwo, jako osoby prowadzące działalność gospodarczą są odpowiedzialne za to, aby urząd podatkowy (Skatteetaten) otrzymał poprawne informacje o Państwa dochodach i majątku.
Jeżeli zamierzają Państwo prowadzić własną działalność gospodarczą w Norwegii, muszą Państwo zarejestrować ją w Norweskim Rejestrze Podmiotów Gospodarczych (z nor. Brønnøysundregisteret) oraz skontaktować się z lokalnym urzędem podatkowym (z norw. Skattekontoret), który ustali Państwu stawkę zaliczki na podatek.
Warto wiedzieć, że jeśli działalność gospodarcza jest już prowadzona w innym kraju, wówczas zagraniczny przedsiębiorca powinien skontaktować się, w sprawie ustalenia stawki zaliczki na podatek, z Centralnym Urzędem Podatkowym ds. Zagranicznych (z norw. Sentralskattekontoret for utenlandssaker).
Jako pracodawcy zatrudniający pracowników, muszą Państwo odprowadzić zaliczkę na podatek od płacy każdego z pracowników na podstawie dostarczonych przez nich norweskich kart podatkowych. Jeżeli są Państwo norweskimi pracodawcami, to zaliczki te należy wpłacić do lokalnego poborcy podatkowego. Z kolei, jeśli są Państwo zagranicznymi pracodawcami, zaliczki wówczas wpłaca się do poborcy podatkowego ds. zagranicznych ( z norw. Skatteoppkrever utland).
Poza zaliczką na podatek dochodowy, dla tych pracowników, którzy podlegają pod system ubezpieczeń społecznych w Norwegii, jako pracodawca muszą Państwo zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne pracowników (z norw. arbeidsgiveravgift). Wpłaca się je do tego samego poborcy podatkowego i służą one do finansowania świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.
Pod koniec roku jako pracodawca, muszą Państwo wypełnić zaświadczenie o wysokości płac i potrąceń dla każdego z pracowników. Zawiera ono informację, w jakiej wysokości wypłacone zostało wynagrodzenie oraz inne świadczenia, a także ile potrącono podatku do urzędu skarbowego.