Zwrot podatku krok po kroku z biurem podatkowym

Bardzo wiele osób decyduje się na korzystanie z pomocy biur podatkowych, które pomagają osobom pracującym na emigracji, albo które pracowały poza Polską o staranie się o zwrot podatku. Zwroty te dotyczą różnorodnych krajów, gdyż jak wiadomo obecnie Polacy emigrują w różne strony świata. Zwrot podatku z Norwegii bywa dla wielu osób zbyt skomplikowaną sprawą, głównie ze względu na język. Dlatego właśnie mnóstwo ludzi decyduje się na skorzystanie z oferty pośrednika, czyli biura zajmującego się odzyskiwaniem zwrotu nadpłaconego podatku. Jak wygląda procedura odzyskiwania podatku przez biuro?

Procedura taka zaczyna się od wypełnienia kwestionariusza, w którym należy wypełnić wszystkie pola. Formularz składa się z pytań oraz koniecznych do załączenia dokumentów, które użytkownik ma obowiązek zeskanować. Konieczne jest również podanie specjalnego kodu PIN, jeżeli natomiast użytkownik go nie zna, wówczas może liczyć na pomoc biura księgowego. Poprawnie wypełniony formularz, podanie numeru PIN oraz załączenie niezbędnych dokumentów jest równoznaczne z wypełnieniem wszystkich niezbędnych formalności. Kompletny formularz zostaje wysłany do biura, gdzie zajmą się nim specjaliści. Oczywiście, aby użytkownik wiedział, że wszystkie formalności zostały wypełnione poprawnie otrzymuje on powiadomienie w formie sms lub e-maila. Jest to tak zwane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Zwrot podatku z Norwegii jest uzyskiwany następnie poprzez szczegółowe analizowanie kwestionariusza oraz dołączonych dokumentów, jeżeli wszystkie informacje podane w formularzu są poprawne, wówczas pracownik biura przejmuje inicjatywę, co do rozliczania zwrotu. Użytkownik natomiast oczekuje na zwrot podatku z Norwegii czekając określoną ilość czasu. Jeżeli chodzi o sam zwrot pieniędzy to jest on definiowany przez dane biuro księgowego. Czasami pieniądze trafiają na konto biura, skąd są przelewane na konto klienta. Czasami natomiast zwrot jest od razu przekazywany na rachunek klienta. Oczywiście zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, jest rozwiązanie drugie.